Please use this identifier to cite or link to this item: http://buratest.brunel.ac.uk/handle/2438/6247
Title: İstanbul`da itfaiye istasyonu yerlerinin seçimi için yeni bir model - Fire station location selection for Istanbul
Authors: Aktas, E
Özaydin, Ö
Ülengin, F
Önsel, Ş
Agaran, B
Keywords: İtfaiye yer seçimi;Küme kapsama;Tam sayılı programlama;Fire station location;Set covering;Integer programming
Issue Date: 2011
Citation: Endüstri Mühendisliği Dergisi, 22(4): 2 - 12, Oct 2011
Abstract: Özellikle acil hizmetler veren polis, hastane, itfaiye gibi kurumlar için yer seçimi büyük önem taşımaktadır. Uygun bir yer seçimi gerçekleştirilmediği takdirde bunun sonuçları insan hayatını tehlikeye atabilir niteliktedir. İstanbul gibi büyük metropollerde, artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra bir de metropolün deprem kuşağında olması durumunda, itfaiye araçlarının olay yerine en hızlı şekilde ulaşması hayati önem taşımakta; bu da itfaiye istasyonu yerinin etkin seçimine kritik bir rol yüklemektedir. Bu çalışma; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kararlaştırıldığı gibi, itfaiye teşkilatının her bölgeye en çok beş dakikada erişebilmesi ve kapsama alanının %100 olması hedeflenerek yeni kurulacak olan itfaiye istasyonlarının küme kapsama modeli yardımıyla konumlandırılmasını içermektedir. Bu amaçla bir tamsayı programlama modeli kurulmuş, coğrafi bilgi sistemlerinden elde edilen verilerle model çözülmüş, seçilen yerler için itfaiye kurulması durumunda yangın hizmet düzeyinin değişimi incelenmiştir. - For emergency services such as ambulance systems and fire departments, location selection plays a critical role due to the direct impact of these services on human lives. Timeliness plays a primary role in location selection decision of fire stations for large metropolitan cities such as Istanbul with increasing population with a high level of congestion coupled with an imminent earthquake risk. This study is based on a set-covering model for locating new fire stations, which target to serve each area at most in five minutes and improve their coverage area to 100% for Istanbul Municipality Fire Department. Accordingly, a set-covering model is built and solved using the data retrieved from geographical information systems. Finally the change in service level with proposed fire station locations is investigated and further suggestions are provided.
Description: This Article is in Turkish and can be accessed from the link below.
URI: http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/5695772b97b9f11_ek.pdf?dergi=1191
http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/6247
Appears in Collections:Business and Management
Brunel Business School Research Papers

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in BURA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.